Artful Business Creations x Kunstcollectie #1 “Samen creativiteit ontketenen”

Studenten van de minor Artful Business Creations, boetseren met lichamen geïnspireerd door Michel François

De denkwijze, concepten en aanpak van een kunstenaar toepassen op de uitdagingen van het bedrijfsleven. Dat is wat studenten leren bij de minor Artful Business Creations (ABC) aangeboden op de Haagse Hogeschool. Tijdens een gastworkshop daagde curator van de Kunstcollectie Johan Nieuwenhuize de studenten uit op een andere manier te kijken naar hun omgeving, het gebouw en zichzelf door middel van werken uit de collectie.

Wat hoort een muur? Wat zien mensen als ze je vluchtig tot zich nemen? Wat voor invloed heeft ruimte op je observatie? Vragen die de studenten kennis lieten maken met ‘Artistiek Denken’, de komende weken presenteren we het resultaat van de workshop op onze website!

Deze week, Anabell, Cecile, Lucas, Marie, Kim & Dannie die aan de haal gingen met ‘Coudes’ van Michel François; de opdracht op de foto leidde tot onderstaande tekst en bijgaande foto’s.

“Diverse Perspectives in Sculpture: Unleashing Creativity Together”

In our recent art project, our awesome team embarked on a creative journey, sculpting temporary masterpieces that conveyed a multitude of emotions. We experimented with using two, four, and six bodies, each assigned with vibrant colors, to bring our visions to life.

Throughout the process, we discovered the beauty of diversity in our group. Each of us brought a unique viewpoint and interpretation to the table. We also realized that our approaches to work and problem-solving varied greatly.

The culmination of our efforts left us all feeling fulfilled and proud. By embracing our diverse backgrounds, we were able to infuse our individuality into the sculptures and seamlessly merge them into a harmonious whole.

Our team’s distinct perspectives and creative approaches added a sprinkle of magic to our sculptures. Two bodies in fiery red exuded passion, while four bodies in calming blue symbolized unity. The six bodies, each adorned in a different color, created a vibrant tapestry of emotions that captivated the viewer.

Our diverse interpretations resulted in a captivating display, showcasing a wide range of emotions, from love to excitement. Above all, our project highlighted the incredible power of teamwork and unity, transforming our differences into a breathtaking work of art.

In conclusion, both in the realm of art and in life, diversity is a wellspring of strength. By embracing one another’s differences and working together harmoniously, we have the ability to create something truly beautiful, with the potential to positively impact others.