Jan Adriaans

Jan Adriaans (1972, Veghel, NL) heeft fotografie gestudeerd aan de St. Joost Academie in Breda en zette zijn studie voort aan diverse andere kunstopleidingen.

Afhankelijk van het project waaraan Adriaans werkt, kiest hij het medium. Dat kan fotografie zijn maar ook video, geluid, performances of tekst.

In veel van zijn huidige werk gaat de kunstenaar in tegen het individualisme. Hij noemt de idee dat de mens onafhankelijk beslissingen maakt en vrij is, een illusie. Hij is naar eigen zeggen geïnteresseerd in het vangen van menselijk gedrag binnen specifieke machtsverhoudingen en kunst is daarvoor heel geschikt. Want, zoals Adriaans zelf schrijft, “kunst maakt die patronen tastbaar en zichtbaar”.

Sobere, enigszins afstandelijke composities karakteriseren Adriaans’ fotografische werk. De plekken waarin mensen verblijven, werken en leven brengt hij met veel oog voor detail in beeld.