Jannes Linders

Na zijn afstuderen aan de kunstacademie Sint Joost in Breda start Jannes Linders (1955, Dordrecht) in 1981 zijn eigen fotografiestudio. Het jaar daarop krijgt hij zijn eerste grote opdracht: het fotograferen van de architectuur van de haven van Rotterdam, ten behoeve van een jubileumpublicatie. Dan is naam als architectuurfotograaf gevestigd. Aanvankelijk kenmerkt zijn stijl zich doordat mensen ontbreken in zijn zwart-wit fotografie. Hij oriënteert zich op historische architectuurfotografie, waar het door lange belichtingstijden vaak niet mogelijk was om (menselijke) beweging vast te leggen.

Linders’ zakelijke stijl maakt hem ideaal als vaste fotograaf van tentoonstellingen, onder andere voor Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, architectuurbureau Benthem Crouwel en voor fotoboeken over kunst in de openbare ruimte, onder meer in Utrecht (1998) en Rotterdam (2001). Medio jaren 1990 verschijnen er weer kleuren en mensen in zijn werk. Hij krijgt veel opdrachten van bedrijven en instellingen, en dus ook van De Haagse Hogeschool.

In de foto’s van Jannes Linders, wiens werk bijna uitsluitend in Nederland tot stand komt, is het alsof de gebouwen, steden, landschappen en dorpen er altijd zo bij hebben gestaan en voor altijd zo bewaard zullen blijven. Niet alleen omdat hij bepaalde kenmerken schuwt die het werk eigentijds maken, zoals mensen wier kleren de tijdsgeest verraden, maar ook omdat hij driftig gebruik maakt van wat de fotografiegeschiedenis heeft voortgebracht: “In mijn foto’s zie ik zowel de grote kwaliteiten als de beperkingen van een ontwikkelde visie en techniek, van context in de architectuur en van de wisselende invloeden van tijd, politiek en economie. Ik maak driftig gebruik van tradities en clichés en kom al onderzoekend met eigen vondsten.”