Lawrence Weiner

Lawrence Weiner (New York, 1942 – New York, 2021) is vooral bekend van zijn installaties die uit tekst bestaan.
Hij is een van de centrale figuren in de conceptuele kunst van de jaren 1960. In de conceptuele kunst is het denkproces dat aan een kunstwerk ten grondslag ligt, oftewel het concept, belangrijker dan de materiële uitvoering. De kunstenaar kan zijn idee realiseren, maar het hoeft niet.

Weiner is van mening dat je met taal een breder publiek kan bereiken. Zo begon hij met het maken van werken die bestaan uit woorden of zinnen in een zelf ontworpen letter.

Aanvankelijk typt hij zijn statements op A4’tjes of drukt ze af in tentoonstellingspublicaties. Later presenteert hij ze op film of op wanden en ramen in de openbare ruimte.

De vormgeving en keuze van het lettertype (hier: Franklin Gothic Condensed) speelt een belangrijke rol: meestal helder, sober, veel wit. Later, zoals bij De Haagse Hogeschool, voegt hij kleur, tekens en symbolen toe, waardoor de tekst meer ruimtelijk karakter krijgt.

Kunstwerken in de collectie

Even boven de Waterlijn (1996, detail)