Mette Tronvoll

Mette Tronvoll (1965, Trondheim, NO) reist veel voor haar werk, van Zambia naar down town New York, van de steppes van Mongolië naar Berlijn. Vaak verblijft ze langere tijd op een plek om de bevolking beter te leren kennen. Vervolgens maakt ze intieme portretten waarin de nadruk ligt op de relatie tussen de geportretteerde en zijn/haar omgeving.

Haar werk vertrekt vanuit een antropologische of etnografische interesse. Door de esthetische benadering van haar onderwerpen worden de foto’s meer dan documentaire opnames en vertellen ze, volgens haar, iets over het wezen van de mens.

“Ik was geïnteresseerd in hoe een plek gereflecteerd wordt in de cultuur, iets wat vooral zichtbaar is in deze serie. De foto toont de relatie met de wereld die iedereen binnenin zich draagt. De manier waarop iemand poseert of niet, zegt iets over sociale betekenissen, gewoontes…. Het exotische komt dichtbij en wordt intiem terwijl het bekende abstract, vreemd en ver weg lijkt, zo wordt een gevoel van participatie en vervreemding gecreëerd.”

Kunstwerken in de collectie

Isortoq Unartoq (1998-1999, detail)