Carl De Keyzer
Fotografieopdracht

1995
fotografie | analoge c-prints

Veertig foto’s van Carl de Keyzer hangen in de gangen van het hoofdgebouw. De foto’s zijn in 1995 gemaakt. De Keyzer had als opdracht om alle locaties van de hogeschool in Den Haag te fotograferen met als doel de identiteit van deze ‘oude’ omgevingen en haar gebruikers vast te leggen.

Al deze locaties (behalve de Laan van Poot) zouden immers in 1996 verlaten worden bij de verhuizing naar de nieuwbouw. De Keyzers foto’s houden het verleden vast voor het heden en de toekomst. Ze tonen studenten en medewerkers van de hogeschool op plekken die velen zich nog lang zullen herinneren. Trappenhuizen, kantines, werkplaatsen, oefenkeukens en computerlokalen uit gebouwen die intussen zijn gesloopt of verbouwd.

De Keyzer heeft vele foto’s met flitslicht gemaakt, waardoor een vreemde verdeling van donker en licht is ontstaan. Het geeft de foto’s een indringend karakter, dat wordt versterkt door ongewone camerastandpunten, die de compositie verlevendigen en blijvend tastbaar maken.