Erica Uhlenbeck
Untitled

1995
fotografie
38 x 42 cm

Onbevangen, maar ook zelfverzekerd, kijken de pubers ons aan in de portretten van Erica Uhlenbeck. De setting lijkt tamelijk willekeurig maar het valt op dat er telkens voor de neutrale achtergrond is gekozen, zoals een achteloos opgehangen lap stof.

Uhlenbeck had medio jaren 1990 zelf een puber thuis met vele vriendjes op de middelbare school. Toen ze fotografielessen ging verzorgen op de naschoolse opvang, raakte ze geïnteresseerd in hoe die zich voor de camera opstelden.

“Ze vonden het interessant zichzelf te presenteren voor een ‘echte’ camera. Bovendien bestond de selfie nog niet waardoor de portretten een zekere onschuld uitstralen.”