Mette Tronvoll
Isortoq Unartoq

1998-1999
fotografie
75 x 90

Het werk van Mette Tronvoll vertrekt vanuit een antropologische of etnografische interesse.

Door de esthetische benadering van haar onderwerpen worden de foto’s meer dan documentaire opnames en vertellen ze, volgens haar, iets over het wezen van de mens: “Ik was geïnteresseerd in hoe een plek gereflecteerd wordt in de cultuur, iets wat vooral zichtbaar is in deze serie. De foto toont de relatie met de wereld die iedereen binnenin zich draagt. De manier waarop iemand poseert of niet, zegt iets over sociale betekenissen, gewoontes…. Het exotische komt dichtbij en wordt intiem terwijl het bekende abstract, vreemd en ver weg lijkt, zo wordt een gevoel van participatie en vervreemding gecreëerd.”

In de zomer van 1998 en 1999 reist Mette Tronvoll naar Groenland, kampeert naast de warmwaterbronnen op het eiland Unartoq en brengt tijd door bij een rendierstation in Isortoq.

De foto van dit Groenlandse stel in een natuurlijke warmwaterbron is onderdeel van een serie die destijds is ontstaan, Isortoq Unartoq. Deze fotoserie is een mengeling van landschapsfoto’s van de arctische omgeving en portretten van de lokale bevolking, badend in warmwaterbronnen.

De man en vrouw kijken recht in de camera, hun gezichtsuitdrukking is neutraal; ze lijken niet te poseren.