JUST A FEW SECONDS – kunstopdracht 2022

De Haagse Hogeschool heeft de ambitie om haar kunstcollectie uit te breiden met een nieuw, up to date kunstwerk dat aansluit bij de kunstcollectie en bij de belevingswereld van de gemeenschap en vooral bij die van studenten van De Haagse Hogeschool. Bij de totstandkoming van het kunstwerk betrek je als kunstenaar studenten, op een manier die bij je oeuvre, werkwijze en je concept past.

De inschrijving voor de kunstopdracht 2022 is gesloten.

Wie kunnen er meedoen?

Met deze opdracht wil De Haagse Hogeschool professionele kunstenaars de mogelijkheid bieden een nieuw werk te maken dat onderdeel zal gaan uitmaken van de kunstcollectie van De Haagse Hogeschool. Alle in Nederland woonachtige kunstenaars die professioneel werkzaam zijn, zijn van harte welkom om mee te doen.

Hoe kan ik meedoen?

Om mee te doen aan de kunstopdracht wordt je gevraagd eerst een bezoek aan de tentoonstelling You and the Future met de resultaten uit het JUST A FEW SECONDS participatieproject (zie hieronder) te bezoeken. We vragen je om op basis hiervan een ideeënschets te maken. Jij kunt zelf bepalen hoe je met de informatie in de tentoonstelling omgaat.

Wat verstaan we onder een ideeënschets?

Een ideeënschets is een eerste indruk zonder begroting, van maximaal twee A4 tjes, waarin je je benaderingswijze omschrijft vanuit je oeuvre. Daarnaast vragen we je je cv mee te sturen en kun je je website en /of social media pagina meesturen. Voor de ideeënschets wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld. Als deelnemende kunstenaars word je – alleen als je hiermee akkoord gaat – vermeld op de website van de kunstcollectie en je ideeënschets wordt gepubliceerd als verhaal op dezelfde website. Ga je hier niet mee akkoord, dan heeft dit geen invloed op je kans om mee te dingen naar de opdracht.

Welk budget is er beschikbaar voor de realisatie van het kunstwerk?

Aan het einde van het voortraject worden er door de selectiecommissie eerst drie kunstenaars uitgenodigd om een schetsontwerp te maken. Alle drie de kunstenaars krijgen hiervoor een vergoeding van €1500 plus €500,00 voor materiaalkosten. Deze bedragen zijn inclusief btw. Voor het uiteindelijke kunstwerk wordt uitgegaan van maximaal €28.000 voor de productiekosten en €12.000 artist fee. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Hoe ziet de belevingswereld van studenten er eigenlijk uit?

Om dit te weten te komen en om een grote groep van de gemeenschap van De Haagse Hogeschool vroeg in het traject te betrekken bij de nieuwe kunstopdracht, hebben we het participatieproject JUST A FEW SECONDS uitgevoerd. Dit project bestaat uit drie onderdelen: De inspiratie-acties, de expositie You and the Future en het onderdeel Vote for New Art. Het doel van JUST A FEW SECONDS is om studenten vroeg in het proces en gedurende het hele proces te betrekken bij de kunstopdracht en om kunstenaars een beeld te geven van de studentengemeenschap en hun belevingswereld.

We hebben drie acties ontwikkeld om te onderzoeken wie die student nu is. Daarbij hebben we studenten gevraagd op verschillende manieren input te geven. Om te zorgen dat de studenten input geven hebben we acties bedacht waarbij studenten gemakkelijk en in korte tijd hun input kunnen geven. Acties die leuk zijn om aan mee te doen en waar studenten ook wat aan over houden.

De resultaten van deze acties zijn verwerkt in de tentoonstelling You and the Future. Deze tentoonstelling geeft zo een beeld van de belevingswereld van studenten. Het resultaat daarvan is een zachte dataset die bestaat uit een moodboard met door studenten ingezonden foto’s, 140 vragenkaartjes over de toekomst van studenten met geschreven antwoorden, 140 fotoportretten en drie wc-hokjes, die anoniem werden vol geschreven door studenten.

Dit beeld bieden we de kunstenaars die een schets willen maken voor de kunstopdracht als inspiratie aan. Het biedt studenten tegelijkertijd de mogelijkheid om hun eigen beeld, quote en portret terug te zien.

Hoe ziet het selectieproces er uit?

Naar aanleiding van de tentoonstelling maken kunstenaars een ideeënschets, via het inschrijfformulier dat in de tentoonstelling te vinden is. De inschrijving is open tot 26 november 2021, 17:00.
De selectiecommissie kiest daaruit drie kunstenaars die een schetsontwerp mogen maken. Deze drie schetsontwerpen worden tentoongesteld in De Haagse Hogeschool. In stembussen kunnen studenten en medewerkers hun stem uitbrengen. De stembiljetten geven de mogelijkheid om kort toe te lichten waarom ze die keuze maken. De kunstenaar die het schetsontwerp met de meeste stemmen heeft gemaakt, krijgt de kunstopdracht.

Moet in het kunstwerk een bepaalde gedachte tot uitdrukking gebracht worden?

We hebben geen vooropgezet thema in gedachten. De keuze voor het thema en/of het onderwerp van het kunstwerk staan je vrij. Als het werk maar op een interessante manier aansluit bij de belevingswereld van studenten.

In hoeverre moet het speciaal voor een bepaalde plek, aangepast aan de omgeving gemaakt worden?

Samen met jou als kunstenaar wordt de plek bepaald. Je kunt zelf een plek in de locatie van De Haagse Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein 75 kiezen. Wij gaan dan kijken of je keuze binnen de mogelijkheden valt.

Welke minimale levensduur heeft De Haagse Hogeschool voor het kunstwerk voor ogen?

Het werk moet minimaal 25 jaar toonbaar zijn, dit wordt bereikt door periodiek onderhoud en eventueel door het vervangen of restaureren van delen van het werk. 

In hoeverre moet het onderhoudsarm en vandalismebestendig zijn?

We willen graag dat je vanaf het begin meedenkt over deze onderwerpen. Samen met coördinator kunstzaken Annelies van Rosmalen wordt een plan gemaakt voor het onderhoud van het kunstwerk en welke maatregelen er eventueel nodig zijn om het werk tegen vandalisme te beschermen.

Wordt er gedacht aan bepaalde afmetingen en aan bepaald materiaal?

Je bepaalt zelf het medium en materiaal dat je wilt gebruiken. De afmetingen van het kunstwerk passen bij de door jou gekozen plek.

Wie zitten er in de selectiecommissie?

De selectiecommissie bestaat uit medewerkers en docenten van De Haagse Hogeschool aangevuld met adviseurs kunst en participatie.

Wat zijn de kernwaarden van de kunstcollectie?

De collectie is gebaseerd op een thema: de relatie van de mens tot zijn/haar gebouwde omgeving. In deze relatie ligt soms de nadruk op de mens, in de vorm van het portret, soms op architectuur of op één gebouw, zoals het gebouw van de HSBC bank in het werk van Andreas Gursky of hoe bepalend de digitale omgeving is voor de mens, zoals in The Bubble van Johan Nieuwenhuize. Ook is het gebouw van de hogeschool een belangrijke factor in deze relatie. De kunstwerken verhouden zich tot het gebouw op een wijze die inspirerend is of tot verrassende ontdekkingen kan leiden bij de gebruikers van het gebouw. Kwaliteitswaarden daarbij zijn: autonomie, originaliteit, visie, durf en begrip van de ander.

Van welke kunstenaars heeft De Haagse Hogeschool werk in de collectie?

De collectie bestaat uit moderne en hedendaagse werken van Andreas Gursky, Annemarie Bleeker, Anton Corbijn, Beat Streuli, Bertien van Manen, Carl de Keyzer,, Elspeth Diederix, Erica Uhlenbeck, Esther Kroon, Hans Aarsman, Hans van Bentem, Hans van der Meer, Henk Tas, Jan Adriaans, Jannes Linders, Johan Nieuwenhuize, John Hilliard, Lawrence Weiner, Liza May Post, Lon Robbé, Maarten Wetsema, Meta Scheltes, Mette Tronvoll, Michel François, Roland Schimmel, Shirin Neshat, Stephan Balkenhol, Stéphane Couturier, Teun Hocks, Theo Bos en Wijnanda Deroo.

Daarnaast is er een collectie historische foto’s van Alexandrine Tinne, Cas Oorthuys, Ed van Wijk, Erich Salomon, Fons Hellebrekers, Fotopersbureau Stokvis, Frits Rotgans, Henri Berssenbrugge, Henk van der Horst en Nico Naeff.

Hoe zorgen jullie voor goed opdrachtgeverschap?

We onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie en passen de Fair Practice Code toe. Onze honorering hebben we gebaseerd op de richtlijn kunstenaarshonoraria. We hopen vooral op een prettige en open samenwerking.

Inschrijfformulier

Inschrijven kan tot 26 november 2021, 17:00

max. 2 A4, pdf

File name:

File size:

max. 10, url

max. 2 A4, pdf

File name:

File size: