Kunstzinnige Rechten van de Mens

studenten laten zich horen, tijdens Faith in Human Rights

Dinsdag 6 december 2022 om 14:00 wordt de tentoonstelling Faith in Human Rights geopend in het Atrium van De Haagse Hogeschool door de Haagse gemeenteraadsleden Judith Klokkenburg-Redeker en Caroline Verduin.

In deze tentoonstelling zijn de activistische posters en protestborden te zien die we in maart van dit jaar maakten met studenten als onderdeel van de minor “Peace Building, Justice & Human Rights”.

Één van de uitgangspunten van die workshop was artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

  1. Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
  2. Eenieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

 

Wil je zelf ook je een protestbord maken? Kom dan donderdag 8 december 2022 van 14:30 tot 16:00 naar de workshop “Mensenrechten uit de kunst” op het festival Faith in Human Rights door grafisch ontwerper Anna Lamslag en kunstenaar Johan Nieuwenhuize.